Landgoed

Voormalige Stoomspinnerij Twenthe

Het monumentale Twenthe Centrum is een van de meest in het oog springende herinneringen aan de periode dat Almelo nog een belangrijke textielstad was. De uit 1915 stammende stoomspinnerij is een ontwerp van architect Arend G. Beltman (1869-1934). Hij liet zich hierbij inspireren door de in Engeland gangbare fabrieksbouw.

Bezoekersinformatie

  • Twentheplein 3

    7607 GZ Almelo

Toon in Google Maps

Niet verwonderlijk, want er bestonden goede relaties tussen de Twentse textielfabrikanten en die in de Engelse regio Lancashire. Het gebouw heeft een voor die tijd kenmerkende vorm van een blokkendoos. De watertoren diende voor de opslag van bluswater en was verbonden met een sprinklerinstallatie. Dit om te zorgen dat het pand eenzelfde lot bespaard zou blijven als de in 1914 afgebrande textielfabriek, die op deze plek stond. In de jaren ’70 sloot de textielfabriek zijn deuren en sindsdien is het pand twee keer verbouwd. Sinds de laatste verbouwing in 2011 is het een multifunctioneel bedrijfspand.