Industrieel erfgoed

Twenthe Centrum nog steeds in voor bedrijvigheid

In het oorspronkelijke fabrieksgebouw van de voormalige Stoomspinnerij “Twenthe” is anno 1993 een bedrijvencentrum gevestigd, waardoor het interieur, met uitzondering van de constructie, ingrijpend gewijzigd is. Het exterieur is nog grotendeels gaaf gebleven.

Bezoekersinformatie

  • Twentheplein 3

    7607 GZ Almelo

Toon in Google Maps

Locatie

De voormalige Stoomspinnerij Twenthe, nu Twenthe Centrum, bevindt zich tegenover het station van Almelo.

Geschiedenis

1891 – 2002
Op 14 december 1892 begon de N.V. Stoomspinnerij Twenthe als een geheel gemoderniseerde voortzetting van de bestaande N.V. Almelosche Stoomspinnerij, Weverij en Ververij.
De vernieuwde spinnerij had een omvang van circa 28.000 spillen en werd uitgerust met een nieuwe stoommachine van 500 pk.

Gebouwen en terreinen van deze nieuwe spinnerij waren oorspronkelijk afkomstig van de fa. J.J. Engberts & Co. Deze was opgericht op 22 februari 1862 als een stoomkatoenspinnerij en -sterkerij en uitgerust met 2 stoomwerktuigen van 60 en 6 pk.
De firmant Jan Jacob Engbers was één van de voormalige “Ruslui” uit Vriezenveen en beschikte over ‘Russisch’ kapitaal.

Een herdenkingssteen getuigt van een bezoek van Koning Willem III op 30 april 1862 aan de fabriek van Engberts. In 1863 werkten hier 120 arbeiders – 32 volwassen mannen, 16 volwassen vrouwen, 42 jongens en 30 meisjes – voor een dagloon van maximaal ƒ 1,- en minimaal ƒ 0,30.

In 1873 vond onder de naam van NV Almelosche Stoomspinnerij, Weverij en Ververij een samengaan plaats van de fa. J.J. Engberts & Co. met de kapitaalkrachtige doopsgezinde bedrijven, de fa. C. Cardinaal Czn. en de Stoomweverij Java.
De fa. C. Cardinaal Czn. was op 25 mei 1860 als weverij opgericht. De stoomweverij Java werd op 13 mei 1861 opgericht door Jan Hendrik Willem en Clamor August Lamberts en werd in 1868 uitgebreid met een ververij.

De NV Almelosche Stoomspinnerij, Weverij en Ververij werd in 1897 geliquideerd. De Stoomweverij Java werd in 1897 door de fa. H. ten Cate & Co overgenomen.

Naar aanleiding van onenigheid in de leiding, vond in 1892 afsplitsing van de spinnerij plaats onder de naam N.V. Stoomspinnerij “Twenthe”, met Cornelis Cardinaal Czn als directeur.

Na een brand in 1914 – waarbij vijf arbeiders overleden – besluit men het bedrijf opnieuw op te bouwen. Het nieuwe gebouw is in 1916 ontworpen door Arend Beltman.

Na de Tweede Wereldoorlog worden een aantal weverijen overgenomen en de basis gelegd voor het latere concern Koninklijke Textielgroep Twenthe.

In 1999 mislukt een poging tot samenwerking met de Koninklijke Ten Cate.
Op 23 maart 2002 valt na 140 jaar het doek voor het bedrijf.