Historische Kring Stad en Ambt Almelo

Historische Kring Stad en Ambt Almelo

De stichting is opgericht bij notariële akte van 12 februari 1993 en kent volgens de statuten een tweetal doelstellingen:
*het bevorderen van de kennis over de historie van de gemeente Almelo in de meest ruime zin;
*het ondersteunen van de bescherming van zaken en objecten met en grote historische waarde.

Bestuur en donateurs

De stichting heeft een bestuur van 6 leden, zie hiervoor de website in de contactinformatie hiernaast.
Zo’n 400 donateurs maken de activiteiten van de stichting mogelijk .

Missie van de Kring “Erfgoed als cement voor de stad”

Het erfgoed van de gemeente Almelo, zichtbaar in monumenten, landschappen en archeologische waarden, verdient permanente aandacht.
De Historische Kring Stad en Ambt Almelo wil de aandacht voor materieel en immaterieel erfgoed binnen de gemeente in de breedste zin bevorderen.

Kernwaarden daarbij zijn: kennis, samenwerking met andere erfgoedorganisaties, maatschappelijke betrokkenheid en oog voor de schoonheid van de stad.

De plannen en activiteiten

De stichting werkt aan:

  • het mobiliseren van de aanwezige kracht en kennis bij de donateurs van de stichting;
  • het versterken van de samenwerking met andere betrokken erfgoedorganisaties;
  • het benutten van de hernieuwde belangstelling bij de gemeente voor het belang van erfgoed;
  • het verder uitbouwen van het Historisch Informatie Punt (HIP) voor belangstellende particulieren.

en organiseert de volgende activiteiten:

  • het 4x per jaar uitbrengen van het blad “Stad en Ambt Almelo”;
  • het organiseren van 5 lezingen per jaar en verzorgen van een jaarlijkse excursie;
  • elke 5 jaar iemand onderscheiden met grote verdiensten op cultuurhistorisch terrein in Almelo;
  • de instandhouding en bevordering van het HIP, in samenwerking met de Bibliotheek en het HCO (Historisch Centrum Overijssel);
  • actief participeren in het Platform Cultureel Erfgoed Almelo en de uitvoerende erfgoedcommissie;
  • het leveren van meerdere bijdragen aan herdenking van de bevrijding van Almelo.

Contact

Secretaris: Hetty Leusman

Toon in Google Maps

Voorzitter: Theo van Rijmenam

terug naar overzicht