Beleef Almelo van toen en nu

Ontdek het erfgoed in Almelo

Erfgoed is van grote betekenis voor Almelo. Het stadsbeeld weerspiegelt nog altijd de rijke historie van Almelo. Het gaat om plekken met een verhaal, een verleden en karakter. Erfgoed is van wezenlijk belang, het vormt het DNA van onze stad. Het laat niet alleen aan ons, maar ook aan toekomstige generaties zien wat ons bindt, wat ons onderscheidt en hoe we geworden zijn zoals we zijn.

Om dit cultureel erfgoed te beschermen en toegankelijk te maken, werken de door vrijwilligers gerunde cultureel erfgoedorganisaties in Almelo en omgeving samen in het Platform Cultureel Erfgoed Almelo (PCEA). Het PCEA geeft zo uitvoering aan de erfgoednota van de gemeente Almelo “Zichtbaar Verleden” en wordt door de gemeente ondersteund.

Samenwerkende erfgoedorganisaties:

St. Historische Kring Stad en Ambt Almelo
St. Stadsherstel Almelo
St. Hofkeshuis
St. Het Wevershuisje
St. Museum voor Heemkunde / Stadsmuseum

St. Vrienden van het stadscarillon Almelo
Het Cuypersgenootschap
St. Windkorenmolen De Hoop
St. Agrarisch Erfgoed Almelo
St. Tot behoud monumentale tribune Heracles
St. Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein Almelo
St. Twentse Erven

Almelo Parkstad
Markegrenzen
Het Oversticht
VVG De Bleek
Stichting Almelose Platbodems
St. Behoud Funerair Erfgoed gemeente Almelo

Ondersteuning:
Gemeente Almelo, Stichting Almelo Promotie

Zichtbaar verleden. Kapitaal voor de toekomst.

Het erfgoed in onze stad is de zichtbare getuige van het Almelose verleden. Zij maakt dit verleden tastbaar en vormt tegelijkertijd een inspiratiebron voor de toekomst. De opkomst en de bloei van de textielindustrie is op diverse plekken nog steeds waarneembaar. Deze getuigen van ons verleden worden gekoesterd vanwege het verhaal dat ze vertellen. Dit verhaal leeft, zoals bleek uit het succes van de onvergetelijke stadsmusical ‘Van Katoen en Nu’.

Agenda

April – augustus 2024

Het Stedelijk Museum Almelo organiseert vanaf eind mei een expositie rond het thema verzamelen. De een verzamelt puur voor het plezier, de ander omdat hij of zij een serieuze collectie aan het opbouwen is. Veel musea zijn ooit ontstaan uit zo’n privécollectie. Wat is er leuker dan je verzameling in het Stedelijk Museum Almelo terug te zien? In verband met deze tentoonstelling nodigt het museum iedereen met een mooie, interessante, bijzondere of gekke verzameling uit zich te melden. Dan kijken we of (een deel van) uw collectie een tijdelijk plaatsje in het Stedelijk Museum Almelo krijgt. Aanmelden kan via: info@stedelijkmuseum.nl.

Stadscarillon Almelo Georgiusbasiliek Boddestraat. Stadsbeiaardier Frans Haagen bespeelt het carillon donderdags van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Korenmolen De Hoop. Misschien is het ook wel iets voor u en wilt u wel wat meer weten over de opleiding tot molenaar. Kunt u niet op 23 maart maar wilt wel meer weten? Neem dan rustig contact met ons op of loop de molen eens binnen. De molen is elke woensdag en zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur geopend en vanaf 1 april van 10:00 tot 16:00. Info: https://dehoop-almelo.nl/ .

Nieuws

Mei – augustus 2023

  • De oude stadspoorten van Almelo gemarkeerd.

    De Historische Kring Stad en Ambt Almelo in samenwerking met de gemeente Almelo brengt de twee voormalige stadspoorten uit de 16e eeuw op eigentijdse wijze weer terug. De bijzondere markeringen zijn te vinden op de kruising Grotestraat/Schuttenstraat (de zuidelijke poort) en bij de kruising Grotestraat/Hagengracht/De Götte (de noordelijke poort). Als u ’s avonds op de markering gaat staan wordt u prachtig monumentaal verlicht!

Nadere informatie op: https://historischekringalmelo.nl/event/stadspoorten/ 

De groene menukaart

Verduurzamen historische panden

Kent u De Groene Menukaart Almelo al? Dit online informatie- en inspiratieplatform helpt u bij het verduurzamen van uw historische pand. De Groene Menukaart Almelo biedt meer dan 100 duurzame maatregelen op het gebied van isolatie, ventilatie, verwarming, elektriciteit, water en groen en quick wins. Bij deze maatregelen vindt u informatie over landelijke en gemeentelijke subsidies, financiering en regelgeving. Daarnaast is er ook een rekentool die een indicatie geeft van de kosten, besparing, comfortverbetering en milieu-impact.

 Er is genoeg inspiratie te vinden op De Groene Menukaart. Zo vindt u op de website verschillende voorbeeldverhalen en het laatste duurzame nieuws uit de buurt. Wie geïnspireerd raakt, kan aan de slag met de vervolgstappen, zoals een energieadvies van een Duurzame Monumenten adviseur. De Groene Menukaart is daarmee hét startpunt voor verduurzaming voor monumenteigenaren.

Om zoveel mogelijk bewoners te helpen in het verduurzamen van hun panden, zijn er maar liefst 5 verschillende menukaarten ontwikkeld: de buitenplaats, de staphorster boerderij, de kerk, het woonhuis en de molen. De 5 verschillende pandtypes kennen elk hun eigen specifieke kenmerken, uitdagingen en kansen. De maatregelen, subsidies, financieringen en regelgevingen zijn afgestemd op het pandtype en het beleid van de gemeente. Zo kunt u als eigenaar gericht aan de slag met hetgeen wat voor uw historische pand van toepassing is.

 Kijk voor meer informatie op De Groene Menukaart gemeente Almelo: www.degroenemenukaart.nl/almelo 

Open Monumentendag

Op zaterdag 14 en zondag 15 september openen weer duizenden monumenten gratis hun deuren voor het grote publiek, tijdens de 38ste editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn. Het is met jaarlijks ruim een miljoen bezoekers (2023: 1,5mln) het grootste gratis culturele evenement in Nederland.

Open Monumentendag 2024 staat in het teken van routes, netwerken en verbindingen. Met de slogan ‘Onderweg!’ zal aandacht worden besteed aan reizen via diverse soorten wegen en met verschillende vervoersmiddelen, van A naar B. Maar ook onderweg zijn in de vorm van tijd; van verleden naar heden, van oud naar nieuw. 

‘Onderweg!’ gaat over de invloed die reizen, vervoer en communicatie hebben gehad – en nog steeds hebben – op het aanzien van Nederland, de inrichting van ons land en de manier van leven zoals we dat vandaag de dag doen. Dit thema zal leidend zijn in de programmeringen die in en rondom de opengestelde monumenten worden gemaakt.

lees verder

Loop eens de Erfgoedroute

Deze route leid je langs interessante panden in de binnenstad. Van meer recente gebouwen tot de oude panden die we met trots koesteren, Almelo is een stad vol contrasten. Dat kan ook niet anders met de rijke geschiedenis waar de stad nu nog steeds aan werkt.

Of maak een afspraak voor stadswandeling met een gids bij het Wevershuisje

download de Erfgoedroute hier